Ds 2016:42 Elektroniska vägfraktsedlar - 9789138245354 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:42 Elektroniska vägfraktsedlar
   
 
Titel:Ds 2016:42 Elektroniska vägfraktsedlar
Utgivningsår:2016
Omfång:165 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245354
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:42
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 206 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Sverige ska tillträda 2008 års tilläggsprotokoll till den s.k. CMR-konventionen om godstransporter på väg som därmed skulle möjliggöra användningen av elektroniska fraktsedlar i samband med transporterna.

Den internationella CMR-konventionen (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) reglerar internationella transporter av gods med lastbil.
 
  © 2017 Jure AB