FAR Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund 2017 - 9789187387838 - Jure bokhandel

 

 
 
FAR Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund 2017
   
 
Titel:FAR Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund 2017
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:1094 sid.
Förlag:FAR Akademi
ISBN:9789187387838
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 534 SEK exkl. moms

 

Boken innehåller författningar och regler om redovisning och revision för stiftelser, ideella föreningar, trossamfund och insamlingsbranschen. Boken omfattar redovisningsregler utgivna av KRED och kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Du hittar även reglerna för insamling från Svensk Insamlingskontroll och Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII).

Nyheter:

- Ändrat K3-regelverk från Bokföringsnämnden
- Ändrade regler från KRED och FRII till följd av förändringar i K3
- Uppdaterad BAS-kontoplan 2017
- Ny RevR 700 om revisionsberättelsen utformning

Innehåll:

- Stiftelser
- Ideella föreningar
- Trossamfund
- Insamlingsregler
- Skatt
- Löpande bokföring
- Redovisning
- Revision
- Sökord

Boken är till för dig som arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med den ideella sektorn och den passar särskilt väl för dig som jobbar som ekonomiansvarig eller revisor. Boken lämpar sig även för redovisningskonsulter och de rådgivare, som affärsjurister och revisorer, som arbetar med dessa typer av organisationer.
 
  © 2017 Jure AB