Makroekonomi av Calmfors Lars, Flam Harry, Hassler John, Krusell Per - 9789147114702 - Jure bokhandel

 

 
 
Makroekonomi
   
 
Författare:Calmfors Lars , Flam Harry , Hassler John , Krusell Per
Titel:Makroekonomi
Utgivningsår:2015
Omfång:421 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147114702
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 718 SEK exkl. moms

 

Makroekonomi är den första internationellt ledande läroboken i ämnet som översatts till svenska. Boken har anpassats till svenska förhållanden.

Det engelskspråkiga originalets författare, Olivier Blanchard, är professor vid MIT och chefsekonom vid Internationella valutafonden. Macroeconomics har fått ett stort genomslag runt om i världen, både i undervisning och för ekonomisk-politiskt beslutsfattande. Den har utkommit i sju upplagor och är översatt till 17 språk.

Bokens internationella framgång beror till stor del på att den använder en enda sammanhängande modell, vilket underlättar förståelsen. Boken bygger på den senaste makroekonomiska forskningen. Den svenska versionen inkluderar kärnan i originalet men är mer koncis. Teorin illustreras med hjälp av en rad exempel från makroekonomisk utveckling och politik i Sverige.

Bearbetningen av originalet har gjorts av professorerna Lars Calmfors, Harry Flam, John Hassler och Per Krusell vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. De har alla lång erfarenhet av ekonomisk- politisk utvärdering och debatt, forskning och inte minst undervisning.

Med boken följer ett omfattande digitalt stöd i form av ett så kallat eLabb. Detta verktyg hjälper studenterna i deras inlärning och innefattar övningsuppgifter med svar.
 
  © 2017 Jure AB