Inkomstskatt del 2 av Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon Almendal Teresa - 9789144111438 - Jure bokhandel

 

 
 
Inkomstskatt del 2
– en läro- och handbok i skatterätt
   
 
Författare:Lodin Sven-Olof , Lindencrona Gustaf , Melz Peter , Silfverberg Christer , Simon Almendal Teresa
Titel:Inkomstskatt del 2 – en läro- och handbok i skatterätt
Upplaga:16 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:488 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144111438
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 538 SEK exkl. moms

 

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel.
Inkomstskatt, del 2 behandlar bl.a. beskattningen av aktiebolag, koncerner, fåmansföretag och överlåtelser av företag. Vidare redogörs för internationella skattefrågor, tolkning och tillämpning av skattelag, socialavgifter och skatteförfarandet.

Inkomstskatt utgör huvudlärobok för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen, men den är även lämplig 
som kurslitteratur för vidareutbildningar. Genom sin goda struktur, omfattande redovisning av eller hänvisning till 
praxis samt fördjupade diskussioner av många särskilda frågor kan boken även fungera som en handbok i den praktiska yrkesutövningen.

I denna sextonde upplaga har vi beaktat publicerat material t.o.m. den 10 november 2016.
 
  © 2017 Jure AB