Ds 2001:60 Effektivare energianvändning - 9138215616 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2001:60 Effektivare energianvändning
– Förslag till marknadsbaserade åtgärder
   
 
Titel:Ds 2001:60 Effektivare energianvändning – Förslag till marknadsbaserade åtgärder
Utgivningsår:2001
Omfång:262 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215616
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:60
Ämnesord:Skatterätt , Miljörätt

Pris: 172 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås en justering av energi- och miljöskattesystemet inom ramen för den beslutade gröna skatteväxlingen under perioden 2000-2010. Dessutom föreslås bl.a. ökad informationsspridning om effektivare energianvändning och att energieffektivitet ska beaktas vid offentlig upphandling.
 
  © 2017 Jure AB