Ds 2017:1 Elektronisk övervakning av kontaktförbud - 9789138245514 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:1 Elektronisk övervakning av kontaktförbud
   
 
Titel:Ds 2017:1 Elektronisk övervakning av kontaktförbud
Utgivningsår:2017
Omfång:89 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245514
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:1
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian konstateras att dagens system avseende elektronisk övervakning av kontaktförbud behöver förändras.

Sedan möjligheterna infördes i lagstiftningen 2011 har elektronisk övervakning använts i mycket begränsad omfattning. I syfte att få till stånd ett mer ändamålsenligt system lämnas förslag som kommer att göra det möjligt att besluta om elektronisk övervakning i fler situationer än i dag.
 
  © 2017 Jure AB