Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning av Lewander Anna - 9789176789865 - Jure bokhandel

 

 
 
Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning
   
 
Författare:Lewander Anna
Titel:Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning
Utgivningsår:2017
Omfång:347 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789865
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 134
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 434 SEK exkl. moms

 

Den skatterättsliga klassificeringen och gränsdragningen mellan ränta och utdelning är en fråga av grundläggande betydelse vid aktiebolagets finansiering. Aktiebolaget medges avdrag för finansieringskostnader i form av ränta medan utdelning inte anses avdragsgillt i skattehänseende. Det är därför av stor vikt för såväl aktiebolaget som staten att veta vad som klassificeras som det ena eller det andra och var gränsen går mellan dessa olika avkastningsformer. Gränsdragningen ställs framför allt på sin spets vid finansiering med olika typer av hybridinstrument som kan klassificeras som både främmande och eget kapital. Frågan är dock inte isolerad inom skatterätten utan klassificeringen av finansiella instrument är av grundläggande betydelse även för aktiebolagets redovisning.

I svensk skatterätt regleras varken klassificeringen av instrument eller avkastning och gränsdragningen får istället avgöras i rättstillämpningen. I redovisningsrätten finns däremot utförliga regler för detta ändamål och utanför Sveriges gränser finns det exempel på rättssystem där den skatterättsliga klassificeringen har lagreglerats. Hur går den skatterättsliga klassificeringen och gränsdragningen till i praktiken och vilken påverkan kan redovisningsrätten ha på området?
 
  © 2017 Jure AB