Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. - 9789138245767 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m.
   
 
Titel:Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m.
Utgivningsår:2017
Omfång:185 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245767
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:5
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar i straffbestämmelserna i livsmedelslagen och i lagen om foder och animaliska biprodukter samt att sanktionsavgifter införs för vissa överträdelser på områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd. Syftet med förslagen är att åstadkomma mer effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för alla typer av överträdelser på områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd. När det gäller straffbestämmelserna i livsmedelslagen och i lagen om foder och animaliska biprodukter föreslås att fängelse i högst två år införs i straffskalan för allvarliga överträdelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB