Prop. 2016/17:134 Komplettering av barlastvattenlagen - 201617134 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:134 Komplettering av barlastvattenlagen
   
 
Titel:Prop. 2016/17:134 Komplettering av barlastvattenlagen
Utgivningsår:2017
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617134
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:134
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i barlastvattenlagen (2009:1165) för att säkerställa att inspektioner av utländska fartyg i form av s.k. hamnstatskontroll kan utföras i enlighet med internationella bestämmelser. Vidare föreslås en ändring i lagen så att samtliga åtgärder enligt lagen som bör kunna avgiftsbeläggas täcks av bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter. Den föreslagna lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB