Prop. 2016/17:135 Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg - 201617135 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:135 Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg
   
 
Titel:Prop. 2016/17:135 Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg
Utgivningsår:2017
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617135
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:135
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i fartygssäkerhetslagen i frågor som handlar om tillsyn över det lite mindre fartygstonnaget. Lagförslagen innebär bl.a. att det för vissa fartyg införs en ny form av tillsynsförrättning – dokumentationskontroll – som utgår från krav på egenkontroll. Det finns dessutom lagförslag som innebär att ett av kriterierna för att avgöra om ett handelsfartyg ska ha ett s.k. fartcertifikat eller inte ändras från bruttodräktighet 20 till en skrovlängd av minst 15 meter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.
 
  © 2017 Jure AB