Prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio - 201617136 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio
   
 
Titel:Prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio
Utgivningsår:2017
Omfång:55 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617136
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:136
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696) som innebär att Myndigheten för press, radio och tv får större frihet vid utformningen av sändningsområden för analog kommersiell radio. Bland annat föreslås att myndigheten inte längre ska behöva ta hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden utan i stället se till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Förslag lämnas också om att ändra reglerna om hur många tillstånd som får innehas inom ett sändningsområde. Därtill lämnas förslag för att
främja konkurrens och mångfald på hela radioområdet.
 
  © 2017 Jure AB