Konsten att få betalt av Klasson Kristian - 9139000575 - Jure bokhandel

 

 
 
Konsten att få betalt
– En handbok om fakturering, krav och inkasso
   
 
Författare:Klasson Kristian
Titel:Konsten att få betalt – En handbok om fakturering, krav och inkasso
Utgivningsår:1996
Omfång:200 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139000575
Ämnesord:Insolvensrätt , Krediträtt

Pris: 477 SEK exkl. moms

 

Lagstiftningen om betalningsföreläggande har under senare år förenklats. Här redovisas hela förfarandet, från avtalets ingående till fordringens preskription via fakurering, krav, inkasso, betalningsinställelse och konkurs. Exempel finns på handlingar och formulär och förslag ges till olika ansökningar.
 
  © 2017 Jure AB