Hyra, arrende, bostadsrätt m.m. av Björkdahl Erika P. - 9789177370161 - Jure bokhandel

 

 
 
Hyra, arrende, bostadsrätt m.m.
   
 
Författare:Björkdahl Erika P.
Titel:Hyra, arrende, bostadsrätt m.m.
Utgivningsår:2017
Omfång:349 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370161
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 420 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas regler rörande arrende, bostadsrätt, hyra, tomträtt samt vissa andra nyttjanderätter till fast egendom. Oberoende av vilken nyttjanderätt som är ifråga är intressekonflikterna mellan parterna ofta av liknande karaktär, vilket motiverar att tonvikten i framställningen lagts på en avtalstyp – hyra. Hyresreglerna har i lagstiftningsarbetet tjänat som utgångspunkt för många av reglerna avseende arrende och bostadsrätt; rörande vissa problem är reglerna identiska. I redogörelsen för övriga avtalstyper hänvisas löpande till hyresavsnittet.

I första hand berör boken relationen mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare, men i viss mån även hur en nyttjanderätt står sig i förhållande till tredje man till exempel vid överlåtelse av en fastighet. Vidare behandlas regler om överlåtelse av bostadsrätt.

Boken är avsedd att vara kursbok men kan även ge vägledning för den som yrkesmässigt eller privat har frågor om nyttjanderätt.
 
  © 2017 Jure AB