Expertsamhällets organisering av Furusten Staffan, Werr Andreas - 9789144087085 - Jure bokhandel

 

 
 
Expertsamhällets organisering
– Okunskapens triumf?
   
 
Författare:Furusten Staffan , Werr Andreas
Titel:Expertsamhällets organisering – Okunskapens triumf?
Utgivningsår:2012
Omfång:300 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144087085
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 382 SEK exkl. moms

 

Vi står mitt i framväxten av ett nytt expertsamhälle. Ett samhälle där organisationer blir allt mer beroende av externa experter för utvärdering, certifiering, rådgivning, kommunikation, rekrytering, investering, marknadsföring, inköp, utbildning, hållbar utveckling m.m. De nya experterna har dock otydliga kunskapsbaser, utbildning, erfarenheter och etiska riktlinjer. Det saknas även tydliga regler för auktorisation och strukturer för systematisk granskning.

Hur kan vi som köpare, medarbetare, chefer och medborgare lita på de nya experterna? I boken diskuteras hur expertis organiseras på samhällsnivå och på marknader, hur den leds i organisationer och hur individer bygger trovärdighet som experter. Två olika principer för att säkerställa expertis identifieras: (1) utvecklandet av generella och mätbara utvärderingssystem där endast de som uppfyller formella krav accepteras i expertrollen samt (2) utvecklandet av informella lokala system som bygger på förtroende. En tendens är att det informella och svårmätbara hamnar i skymundan till förmån för det synliga och mätbara. Vi diskuterar vilka konsekvenser detta får för expertkunskapen. Riskerar vi att gå miste om den vardagliga och erfarenhetsbaserade kunskapen, och därmed främja ”okunskap” i vår jakt på tydlig och objektiv expertis?

Med denna bok vill vi bidra till debatten om hur experter och expertis kan ledas och organiseras. Boken är intressant för medarbetare och ledare i kunskapsintensiva organisationer, samt för forskare, lärare och studenter på universitet och högskola.
 
  © 2017 Jure AB