Köplagen av Kihlman Jon, Munukka Jori, Svensson Ola - 9789176105450 - Jure bokhandel

 

 
 
Köplagen
– En kommentar
   
 
Författare:Kihlman Jon , Munukka Jori , Svensson Ola
Titel:Köplagen – En kommentar
Utgivningsår:2017
Omfång:706 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105450
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lexino - Djupa lagkommentarer
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 1372 SEK exkl. moms

 

Köplagen (1990:931) är dispositiv rätt för köp av lös egendom. Den är vår kanske mest centrala förmögenhetsrättsliga lagreglering, inte minst eftersom den även utanför sitt primära tillämpningsområde påverkar bedömningen av åtskilliga obligationsrättsliga frågeställningar. God kännedom om köplagen är därför en oundgänglig del av åtminstone varje affärsjurists och domares kunskapsmassa.

Lexinokommentaren till köplagen ger ingående, djupa, kommentarer till var och en av lagens bestämmelser. Liksom övriga Lexinokommentarer är den skriven av några av landets främsta experter inom området.
 
  © 2017 Jure AB