Prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor - 201718026 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor
– skärpta straff för de grova brotten
   
 
Titel:Prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten
Utgivningsår:2017
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718026
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:26
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Den illegala förekomsten och användandet av explosiva varor, främst handgranater, har ökat de senaste åren. Antalet anmälda vapenbrott och antalet fall av dödligt våld där skjutvapen använts har också ökat. För att motverka den utvecklingen föreslår regeringen ett antal lagändringar.

Regeringen föreslår att:

- straffskalorna för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ändras från fängelse i lägst ett och högst fyra år till fängelse i lägst två och högst fem år,
- minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år, och
- straffmaximum för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor av normalgraden ändras från fängelse i två år till fängelse i tre år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB