Prop. 2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring - 201718028 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
   
 
Titel:Prop. 2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
Utgivningsår:2017
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718028
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:28
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs. Vid beräkningen av schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB