Tjänstepensionen möter EU-rätten av Johansson Caroline - 9789177370208 - Jure bokhandel

 

 
 
Tjänstepensionen möter EU-rätten
– En studie av relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden
   
 
Författare:Johansson Caroline
Titel:Tjänstepensionen möter EU-rätten – En studie av relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden
Utgivningsår:2018
Omfång:395 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370208
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 135
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 504 SEK exkl. moms

 

Tjänstepensionen utgör en viktig del av den sammanlagda pensionen för de flesta anställda i Sverige. För den stora majoriteten av dessa bestäms tjänstepensionen i kollektivavtal slutna på nationell nivå. Arbetsmarknadens parter har getts stort handlingsutrymme vad gäller hur kollektivavtalade tjänstepensioner utformas och villkoren för förvaltning och ersättning.

I avhandlingen undersöks den kollektivavtalade tjänstepensionens utveckling under 1900-talets Sverige samt hur den är utformad idag. Tjänstepensionen är även utgångspunkten för en bedömning av hur EU:s inre marknadsrätt förhåller sig till en nationell, privaträttslig modell med kollektivistiska drag. Syftet är att analysera om det sätt som de svenska arbetsmarknadsparterna valt att organisera tjänstepensionen är förenligt med EU:s mål att upprätta en inre marknad. Undersökningen knyter avslutningsvis an till mer övergripande frågor om utrymmet för olika socialpolitiska lösningar i EU.
 
  © 2017 Jure AB