Handbok för ideella föreningar av Andersson Magnus, Karlsson Yngve - 9789139020271 - Jure bokhandel

 

 
 
Handbok för ideella föreningar
   
 
Författare:Andersson Magnus , Karlsson Yngve
Titel:Handbok för ideella föreningar
Utgivningsår:2017
Omfång:161 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139020271
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 511 SEK exkl. moms

 

Handbok för ideella föreningar är en övergripande och praktisk genomgång av ideella föreningars juridiska förutsättningar. Den är i första hand tänkt som en uppslagsbok och vägledning för dem som arbetar i eller med ideella föreningar och har därför en detaljerad innehållsförteckning och ett omfattande sakregister. Handboken ger bland annat svar på vanligt förekommande frågor:

• Hur bildas ideella föreningar och behöver de registreras?
• Vad bör stadgarna innehålla?
• Vilka uppgifter har styrelsen och vilket ansvar har ledamöterna?
• Hur fungerar det med skadestånd och betalningsansvar?
• Behövs revisorer och vilka uppgifter och ansvar har de?
• Hur planerar man ekonomin och hur ska den redovisas?
• Vad gäller i fråga om skatter och avgifter?
• Hur avvecklas och upphör en förening?
• Hur bör det gå till på föreningens möten?

Boken innehåller användbara dokumentmallar liksom hänvisningar till olika lagar och rättsfall som är av betydelse för ideella föreningar.
 
  © 2017 Jure AB