Makt, myndighet, människa av Lerwall Lotta - 9789177370000 - Jure bokhandel

 

 
 
Makt, myndighet, människa
– en lärobok i speciell förvaltningsrätt
   
 
Författare:Lerwall Lotta
Titel:Makt, myndighet, människa – en lärobok i speciell förvaltningsrätt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:307 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370000
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 427 SEK exkl. moms

 

Denna lärobok i förvaltningsrätt sätter fokus på ett antal samhällsområden som brukar hänföras till den speciella förvaltningsrätten. De områden som behandlas är migration, skola, miljö, polis, socialförsäkring, socialtjänst samt hälso- och sjukvård (inkl. tvångsvård). Både formella och materiella bestämmelser behandlas. Syftet är att ge en introduktion och samtidigt problematisera och fördjupa vissa frågor i förhoppningen att väcka läsarens intresse för ytterligare fördjupning inom dessa områden. I fokus står de bestämmelser som ger myndigheter makt att vidta olika åtgärder riktade mot den enskilde och vilka rättssäkerhetsgarantier som finns till skydd för denne.

Boken är avsedd att användas på kurser där förvaltningsrätten, både den allmänna och speciella, studeras. Målgruppen är således bland annat studenter som läser juridik och statskunskap. Framställningen kan även vara till nytta för praktiskt verksamma, både jurister och icke-jurister. Förhoppningsvis kan även en intresserad medborgare ha användning av boken, bland annat i sina kontakter med myndigheter.
 
  © 2017 Jure AB