Köprättens grunder av Gerhard Peter - 9789147113668 - Jure bokhandel

 

 
 
Köprättens grunder
   
 
Författare:Gerhard Peter
Titel:Köprättens grunder
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:270 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147113668
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 414 SEK exkl. moms

 

Boken tar upp de rättsliga regler som behandlar köp av lös egendom och konsumentens avtal med näringsidkare om olika tjänster.

Varje dag äger en mängd olika köp rum. Det kan gälla köp av en dator eller en bil eller mer komplicerade köp av hela anläggningar till industrin. De rättsliga regler som behandlar köp av lös egendom har därför stor betydelse och ges ordentligt utrymme i boken.

Varje dag ingås också åtskilliga avtal om tjänster. Bilen behöver lämnas in för reparation, båten kräver vinterförvaring och huset måste renoveras. De regler som behandlar konsumentens avtal med näringsidkare om olika tjänster spelar en viktig roll och har ett eget kapitel i boken.

Boken tar också upp lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, som reglerar bland annat avtal som ingås på internet.

Dessutom finns här en genomgång av den särskilda lag som reglerar köp med hjälp av kontokort och andra så kallade betalningsinstrument. Vidare behandlas internationella köp i ett kapitel.

Köprättens grunder är främst avsedd att användas som grundläggande lärobok vid universitet och högskolor samt i olika yrkeskurser och företagsinterna utbildningar. Den lämpar sig också väl för var och en som på egen hand vill sätta sig in i köprättens grunder.
 
  © 2017 Jure AB