Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital av Krzymowska Adriana - 9789172237148 - Jure bokhandel

 

 
 
Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital
   
 
Författare:Krzymowska Adriana
Titel:Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital
Utgivningsår:2018
Omfång:383 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237148
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 1080 SEK exkl. moms

 

Inom inkomstslaget kapital beskattas två typer av inkomster: de löpande inkomsterna (så som räntor, utdelningar m.m.) och kapitalvinster. Lagstiftaren har utgått från att värdeförändringar ska tas upp till beskattning när de ger ökad skatteförmåga, vilket har ansetts ske vid avyttring. Endast sådana överlåtelser eller dispositioner som utgör avyttringar är således skattepliktiga. Detta innebär att avyttringsrekvisitens uppfyllande är avgörande för om en värdeförändring ska medföra beskattningskonsekvenser (i form av skatte plikt eller avdragsrätt).

Avyttringsbegreppet har lagfästs i inkomstskattelagens 44 kap. 3–10 §§ och har knappt förändrats över det senaste seklet, ändå ger avyttringsbegreppet ständigt upphov till en rikhaltig praxis med svåra gränsdragningsproblem. Praxis har visat att det är långt fler fall än rena försäljningar och bytesöverlåtelser som anses utgöra avyttringar.

Syftet med detta forskningsprojekt är att utreda och analysera avyttringsbegreppet vid beskattning av kapitalvinster och -förluster. I avhandlingen tydliggörs skiljelinjen mellan skattepliktiga och skattefria överlåtelser av tillgångar.

Adriana Krzymowska är verksam som forskare vid Stockholms universitet och delägare i Krzymowski Juristbyrå.
 
  © 2017 Jure AB