Separatistrett, direktekrav og motregning ved verdipapirhandel og annen kommisjonshandel av Marthinussen Karl - 9788202452803 - Jure bokhandel

 

 
 
Separatistrett, direktekrav og motregning ved verdipapirhandel og annen kommisjonshandel
   
 
Författare:Marthinussen Karl
Titel:Separatistrett, direktekrav og motregning ved verdipapirhandel og annen kommisjonshandel
Utgivningsår:2015
Omfång:151 sid.
Förlag:Cappelen
ISBN:9788202452803
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 376 SEK exkl. moms

 

Temaet for denne boken er de rettsspørsmål kommisjon reiser utover det interne forholdet mellom kommisjonæren og kommittenten. Det gjelder for det første forholdet til den tredjemann som kommisjonæren inngår avtale med. For det andre oppstår det spørsmål om forholdet til kommisjonærens og kommittentens kreditorer.

Sentrale spørsmål er hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, kommittenten eller tredjemann kan gjøre gjeldende separatistrett til formuesgoder i kommisjonærens konkursbo, tredjemanns adgang til godtroerverv, hvorvidt det kan rettes krav direkte fra tredjemann mot kommittent eller omvendt og adgangen til å motregne.Kommisjon er i særdeleshet mest praktisk i verdipapirhandelen, der normalordningen er at verdipapirforetaket, når det utfører kundeordre, handler i eget navn, jf. verdipapirhandelloven § 1-12.

Kommisjonslovens bestemmelser sto derfor sentralt i konkursene i de norske meglerhusene som gikk over ende som følge av finanskrisen. Kommisjon forekommer imidlertid også tidvis i annen varehandel, blant annet i bilbransjen, men vil normalt ikke være synlig utad, ettersom kommisjonæren handler i eget navn.
 
  © 2017 Jure AB