FAR Samlingsvolymen 2018 Redovisning (Del I) - 9789188735003 - Jure bokhandel

 

 
 
FAR Samlingsvolymen 2018 Redovisning (Del I)
   
 
Titel:FAR Samlingsvolymen 2018 Redovisning (Del I)
Upplaga:40 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:1700 sid.
Förlag:FAR Akademi
ISBN:9789188735003
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi , Allmänna verk och samlingsverk , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 597 SEK exkl. moms

 

Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FAR:s rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen.

I FAR:s Samlingsvolym Redovisning finns den goda redovisningsseden samlad. Här hittar du bl.a. Bokföringsnämndens K-regelverk inklusive uppdaterade K2.

Nyheter i urval:

- Ny BFNAR 2017:3 Årsbokslut
- Omfattande ändringar av BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2)
- Uppdaterad RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag
- Ändrade BAS-kontoplaner, däribland BAS 2018 och Ink 2

Innehåll:

- Associationsrätt
- Bokföring och redovisning
- Bokföringsnämnden (för K-företag)
- Rådet för finansiell rapportering
- FARs rekommendationer och uttalanden
- BAS
 
  © 2017 Jure AB