FAR Samlingsvolymen 2018 Revision (Del 2) - 9789188735010 - Jure bokhandel

 

 
 
FAR Samlingsvolymen 2018 Revision (Del 2)
   
 
Titel:FAR Samlingsvolymen 2018 Revision (Del 2)
Upplaga:40 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:1600 sid.
Förlag:FAR Akademi
ISBN:9789188735010
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi , Allmänna verk och samlingsverk , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 597 SEK exkl. moms

 

Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regelsamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsinspektionens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision.

I FARs Samlingsvolym – revision finns de regler som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. Här hittar du RevR 700, RevR 701 och RevR 705 med exempel på revisionsberättelser, ISQC 1 som reglerar kvalitetskontrollen i alla revisionsföretag samt alla andra relevanta regler.

Nyheter i årets upplaga:

- Ändringar i flertalet mallar för revisionsberättelser till följd av anpassningar till ändringar i ISA
- Omarbetning av RevR 6 och RevR 10 samt RevU 4
- En ny RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten
- Ändrade lagar till följd av GDPR, ändrade penningtvättsregler m.m.

Innehåll:

- Inledning och ramverk
- Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag
- FAR:s rekommendationer och uttalanden
- Författningar
- Revisorsinspektionen
 
  © 2017 Jure AB