Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling av Krzymowska Antonia - 9789172237186 - Jure bokhandel

 

 
 
Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling
   
 
Författare:Krzymowska Antonia
Titel:Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling
Utgivningsår:2018
Omfång:436 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237186
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1120 SEK exkl. moms

 

Förmedlingsrätten omfattar ett stort antal förmedlare som är verksamma inom olika delar av affärslivet. Man kan säga att förmedlaren intar en effektiviserande roll som möjliggör handel och omsättning av olika varor och tjänster. Vissa förmedlare är lagreglerade: kommissionären, handelsagenten, försäkringsförmedlaren och fastighetsmäklaren. Andra förmedlare står utanför direkt tillämplig lagstiftning. En sådan förmedlare är företagsmäklaren som förmedlar överlåtelser av bolag och verksamheter (företag). Företagsmäklarens roll i företagsförmedlingsprocessen är ofta betydande, trots det har företagsmäklarens rättsliga ställning hittills varit oklar.

I avhandlingen studeras mäklarrättsliga principer som gör sig gällande över hela mäklarrätten. Vidare klarläggs företagsmäklarens rättsliga ställning genom att de mäklarrättsliga principerna tillämpas på företagsmäklaruppdraget. Extraherandet av mäklarrättsliga principer sker bland annat genom en analys av förmedlingsrätten i ett antal utvalda problemområden. Vid analysen av förmedlingsrätten undersöks även analogimöjligheterna från förmedlingsrätten på mäklarrätten.

I avhandlingen behandlas bl.a.:
- uppdragets ingåendeformer,
- uppsägning av uppdrag,
- mäklarens rätt till ersättning och särskilt rätten till provision,
- mäklarens förpliktelser mot uppdragsgivaren,
- mäklarens förpliktelser mot uppdragsgivarens motpart,
- uppdragsgivarens förpliktelser mot mäklaren.

Vidare analyseras påföljdssystematiken vid mäklaruppdrag. I avhandlingen studeras reklamationsskyldigheten, prisavdrag, skadestånd vid avtalsbrott och rätten till hävning av uppdraget.

Antonia Krzymowska är verksam vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och vid Krzymowski Juristbyrå.
 
  © 2017 Jure AB