FN-stadgan och världspolitiken av Svanberg Katinka, Bring Ove - 9789139207986 - Jure bokhandel

 

 
 
FN-stadgan och världspolitiken
– Om folkrättens roll i en föränderlig värld
   
 
Författare:Svanberg Katinka , Bring Ove
Titel:FN-stadgan och världspolitiken – Om folkrättens roll i en föränderlig värld
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:610 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139207986
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

FN-stadgan och världspolitiken är en bok i folkrätt om FN-stadgans mellanstatliga spelregler. Fokus ligger på FN som en organisation för världsfreden och FN:s roll att ingripa för att upprätthålla internationell fred och säkerhet.Denna nya omarbetade upplaga är full med konkreta exempel ur dagens FN-praxis. Här behandlas bl.a. krigen i Jemen, Syrien och Afghanistan, internationell terrorism med IS-dåd och andra hot mot säkerheten som t.ex. massförstörelsevapen, ebolautbrott och pirater.

Boken tar också upp historiska fall som Grisbukten och Koreakriget. FN-stadgan och världspolitiken innehåller kapitel om FN-stadgans principer, vålds- och aggressionsförbudet, non-interventionsprincipen, humanitär intervention och skyldigheten att skydda (R2P) samt självförsvarsrätten och folkrättens självbestämmanderätt.

I Del II behandlas folkrättsliga efterlevnadsmekanismer, hur säkerhetsrådet fungerar som sanktionsorgan samt den internationella domstolens och generalsekreterarens respektive roller. Den internationella brottmålsdomstolen och dess samarbete med säkerhetsrådet för att lagföra grova folkrättsbrott har fått ett eget kapitel.

Avslutningsvis diskuteras innovationer och utveckling på FN-stadgans område och vilken roll organisationen tillåts spela som garant för världsfreden på 2000-talet.

FN-stadgan och världspolitiken är i första hand avsedd som en lärobok i folkrätt. Den vänder sig därför till studenter, men den är även en kunskapskälla för andra med intresse av de behandlade områdena.
 
  © 2017 Jure AB