Aktieägaravtal av Stattin Daniel, Strandberg Jenny - 9789177370307 - Jure bokhandel

 

 
 
Aktieägaravtal
– ett symposium
   
 
Författare:Stattin Daniel , Strandberg Jenny
Titel:Aktieägaravtal – ett symposium
Utgivningsår:2018
Omfång:224 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370307
Serie:Skrifter i associations- och kapitalmarknadsrätt från Uppsala universitet nr. 2
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Antologin består av bidrag från ett symposium om aktieägaravtal som anordnades av forskargruppen i associations- och kapitalmarknadsrätt vid Uppsala
universitet under hösten 2015. Till symposiebidragen har fogats några ytterligare uppsatser som breddar och fördjupar diskussionen.

Medverkande författare: Margareta Brattström, Karin Eklund, Caroline Elander, Torbjörn Ingvarsson, Erik Sjöman, Daniel Stattin, Carl Svernlöv, Simona Tobler Westerlund, Johanna Wickenberg Linneballe.

Innehåll:

- Aktieägaravtalets funktion och innehåll - en inledning
Daniel Stattin och Carl Svernlöv

- Aktieägaravtalets rättsliga kvalificering - några utgångspunkter
Karin Eklund

- Några anmärkningar om aktieägaravtal som rättsinstitut
Daniel Stattin

- Aktieägaravtal och aktieägarföreningar
Daniel Stattin

- Kontrollen över ägarkretsen och aktieägaravtalets verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare
Erik Sjöman

- Avtal om apport
Johanna Wickenberg Linneballe

- Avtalsfrihet inom det aktiebolagsrättsliga normkomplex
Simona Tobler Westerlund

- Bolagsavtal och sidolöpare
Daniel Stattin

- Aktieägaravtal och möjligheten att åsidosätta långvariga avtal
Torbjörn Ingvarsson

- Familjerättsliga perspektiv på aktieägaravtal
Margareta Brattström

- Aktuell praxis från det familjerättsliga området
Caroline Elander
 
  © 2017 Jure AB