Praktisk beskattningsrätt av Eriksson Asbjörn - 9789144123455 - Jure bokhandel

 

 
 
Praktisk beskattningsrätt
– Lärobok i inkomstbeskattning
   
 
Författare:Eriksson Asbjörn
Titel:Praktisk beskattningsrätt – Lärobok i inkomstbeskattning
Upplaga:25 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:564 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144123455
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 502 SEK exkl. moms

 

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret – men inte helt uttömmande – förklara de ofta komplicerade reglerna inom beskattningsrätt. Ett stort antal exempel underlättar förståelsen.

Bokens karaktär gör den lämplig som en introduktion i ämnet och den passar därmed som kurslitteratur på grundläggande kurser vid universitet, högskolor och gymnasieskolor. Boken kan även vara användbar för praktiker, exempelvis medarbetare på banker, försäkringsbolag, samt redovisnings- och revisionsbyråer.

Boken är uppdaterad med hänsyn till rättsläget januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB