Inkomstskatt av Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Persson Österman Roger, Silfverberg Christer - 9789144124766 - Jure bokhandel

 

 
 
Inkomstskatt
– Supplement sextonde upplagan
   
 
Författare:Lodin Sven-Olof , Lindencrona Gustaf , Melz Peter , Persson Österman Roger , Silfverberg Christer
Titel:Inkomstskatt – Supplement sextonde upplagan
Upplaga:16 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:15 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144124766
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Supplementet kompletterar Inkomstskatt, Inkomstskatt del 1 och Inkomstskatt del 2.

I detta supplement redovisas de viktigaste nyheterna i lagstiftning och rättspraxis på inkomstbeskattningens område under 2017. Om inte annat anges har nyheterna i lagstiftningen trätt i kraft senast den 1 januari 2018. Ny rättspraxis har beaktats till och med november 2017. Supplementet är disponerat efter sidnumreringen i den sextonde upplagan av boken Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt.

När man beställer någon av Inkomstskatt-böckerna från vår hemsida skickas ett tryckt exemplar av supplementet utan extra kostnad med varje order.
 
  © 2017 Jure AB