Prop. 2017/18:160 Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan - 201718160 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:160 Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
   
 
Titel:Prop. 2017/18:160 Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
Anmärkning:2 delar.
Utgivningsår:2018
Omfång:1467 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718160
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:160
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 1052 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet om Ecuadors anslutning till EU:s och dess medlemsstaters frihandelsavtal med Colombia och Peru. Förhandlingar om ett frihandelsavtal inleddes i januari 2009 mellan å ena sidan EU och å andra sidan Colombia, Peru och Ecuador.
 
  © 2017 Jure AB