Upphandlingsrättslig Tidskrift 2018 - URT2018 - Jure bokhandel

 

 
 
Upphandlingsrättslig Tidskrift 2018
   
 
Titel:Upphandlingsrättslig Tidskrift 2018
Anmärkning:Tidskriften utkommer med 4 nummer per år. Dessutom ingår en enanvändarlicens för tillgång till UrT på internet. För mer information se www.urt.cc.
Utgivningsår:2018
Förlag:Föreningen för utgivande av Upphandlingsrättslig Tidskrift
ISBN:URT2018
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 950 SEK exkl. moms

 

Det fanns sedan tidigare ett antal juridiska tidskrifter i Sverige, men ingen akademisk tidskrift som specifikt behandlade frågorna kring offentlig upphandling. Bristen på vetenskapligt arbete på området var stort - 20 år efter att regelverket trätt i kraft fanns i Sverige endast en rättsvetenskaplig akademisk avhandling i ämnet. Den stora betydelse rättsområdet har, som dessutom konstant ökar, innebär ett allt större behov av forskning i form av avhandlingar och rättsvetenskapliga artiklar. Rättsområdet är härutöver utsatt för stora, regelbundna, förändringar, vilka i sin tur ger behov av än fler rättsvetenskapliga undersökningar och analyser.

UrT är en icke-vinstdrivande rättsvetenskaplig tidskrift som sedan 2015 ges ut av en ideell förening - Föreningen för utgivande av Upphandlingsrättslig Tidskrift. Syftet med UrT är att tillhandahålla en tidskrift som enbart inriktar sig på frågor om offentlig upphandling.

UrT innehåller i första hand artiklar om rättsvetenskapliga frågeställningar inom ämnet offentlig upphandling. Det finns emellertid inget hinder för att tidskriften även innehåller artiklar om t.ex. ekonomiska, tekniska eller arbetsrättsliga frågeställningar i offentliga upphandlingar.
 
  © 2017 Jure AB