De lege 2001 Proportionalitet och straffbestämning av von Hirsch Andrew - 9176784886 - Jure bokhandel

 

 
 
De lege 2001 Proportionalitet och straffbestämning
   
 
Författare:von Hirsch Andrew
Titel:De lege 2001 Proportionalitet och straffbestämning
Utgivningsår:2001
Omfång:183 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784886
Produkttyp:Inbunden
Serie:De Lege nr. 2001
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Föreliggande volym innehåller förutom tre bilagor på engelska en framställning vari von Hirschs straffteori sammanfattas. Texten har sammanställts med tanke på nordiska läsare. Även om von Hirsch är väl insatt i främst svensk och tysk lagstiftning och teoribildning, är det ändå ofrånkomligt att boken är skriven utifrån ett angloamerikanskt perspektiv. Vissa resonemang kan förefalla främmande för en nordisk läsare som är van vid en annan typ av juridik. Vidare är det ofrånkomligt att en sammanfattning är översiktlig. Den som önskar ta del av mer ingående och fördjupade diskussioner torde emellertid få tillräcklig vägledning genom hänvisningarna till annan litteratur.
 
  © 2017 Jure AB