Prop. 2017/18:176 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner - 201718176 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:176 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner
   
 
Titel:Prop. 2017/18:176 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner
Utgivningsår:2018
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718176
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:176
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att Polismyndigheten får utökade möjligheter att genomföra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Arbetsplatsinspektionerna ska begränsas till branscher där Polismyndigheten har bedömt att det finns en särskild risk för sådana anställningar.

Regeringen föreslår också en höjning av den särskilda avgift som en arbetsgivare kan bli skyldig att betala om arbetsgivaren har en anställd som inte har rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB