Prop. 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet - 201718177 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
   
 
Titel:Prop. 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
Utgivningsår:2018
Omfång:134 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718177
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:177
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår lagändringar i syfte att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande.

Det föreslås bland annat följande:

- Gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för till exempel våldtäkt.
- Det införs ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott.
- Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
- Vid bedömningen av om bland annat ett våldtäktsbrott är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen med hänsyn till offrets låga ålder visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
- Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder.
- När en förundersökning avseende ett sexualbrott har inletts eller återupptagits ska anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av ett sådant biträde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB