Prop. 2017/18:61 Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder - 201718061 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:61 Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder
   
 
Titel:Prop. 2017/18:61 Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder
Utgivningsår:2018
Omfång:184 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718061
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:61
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att
motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (förkortas konventionen) tillsammans med regeringens ställningstaganden avseende vilka val och förbehåll som Sverige ska göra till denna. Godkännandet syftar till att Sverige ska kunna ratificera konventionen.

Konventionen har tagits fram som en del av OECD/G20:s åtgärdspaket inom projektet för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster,
det s.k. BEPS-projektet.
 
  © 2017 Jure AB