FAR IFRS-volymen 2018 - 9789188735034 - Jure bokhandel

 

 
 
FAR IFRS-volymen 2018
   
 
Titel:FAR IFRS-volymen 2018
Anmärkning:Tidigare upplagor av boken hade titeln Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS.
Utgivningsår:2018
Omfång:984 sid.
Förlag:FAR Akademi
ISBN:9789188735034
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 646 SEK exkl. moms

 

Den svenska versionen av IFRS, IAS, IFRIC och SIC. IFRS-volymen innehåller den officiella EU-översättningen av de internationella redovisningsstandarderna till svenska.

Alla företag inom EU som har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (det vill säga alla börsbolag) ska tillämpa IFRS i koncernredovisningen. IFRS får också användas frivilligt av andra företag och som vägledning av K3-företag och företag som redovisar enligt Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets äldre regelverk.

Nytt till årets upplaga av IFRS-volymen är ikraftträdandet av IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder som börjar gälla den 1 januari 2018. Det sker även en rad följdändringar bland annat till följd av införandet av IFRS 9 som inte fanns med i förra årets bok.

I boken ingår nu dessutom IFRS 16 Leasingavtal som träder ikraft den 1 januari 2019 men som får tillämpas tidigare.
 
  © 2017 Jure AB