Prop. 2017/18:213 Mervärdesskatteregler för vouchrar - 201718213 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:213 Mervärdesskatteregler för vouchrar
   
 
Titel:Prop. 2017/18:213 Mervärdesskatteregler för vouchrar
Utgivningsår:2018
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718213
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:213
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag på hur vouchrar (värdebevis) ska behandlas vid uttag av mervärdesskatt. Förslagen innebär att det införs definitioner av vouchrar, enfunktionsvouchrar samt flerfunktionsvouchrar. Det föreslås också regler om vad som är omsättning vid behandling av enfunktionsvouchrar respektive flerfunktionsvouchrar. Vidare finns en bestämmelse om beskattningsunderlaget vid transaktioner med flerfunktionsvouchrar.

Förslagen är föranledda av ändringar i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. De nya reglerna syftar bl.a. till ökad enhetlighet och att undvika konkurrenssnedvridningar, dubbelbeskattning och utebliven beskattning.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB