Prop. 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn - 201718245 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn
   
 
Titel:Prop. 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn
Utgivningsår:2018
Omfång:555 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718245
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:245
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 397 SEK exkl. moms

 

Propositionens innehåller bland annat förslag som innebär:

- Att bolagsskattesatsen sänks till 20,6 procent i två steg fram till 2021.
- En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektornen enligt en så kallad EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 procent samt en alternativ förenklingsregel där beloppsgränsen sätts till fem miljoner kronor.
- Att det införs ett så kallat primäravdrag för hyreshus i syfte att upprätthålla den höga takten på byggandet av hyreshus.
- Ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler).
- Att reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån som motverkar aggressiv skatteplanering snävas in och blir mer träffsäkra.
- Att skatteregler om finansiella leasingavtal införs.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB