Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden av Örtengren Torsten - 9789144120485 - Jure bokhandel

 

 
 
Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden
   
 
Författare:Örtengren Torsten
Titel:Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:520 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144120485
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 593 SEK exkl. moms

 

En grundläggande förutsättning för att värdepappersmarknaden ska fungera effektivt är att alla parter har förtroende för varandra, det vill säga att marknadens spelregler anpassas efter marknadens utveckling och att reglerna efterlevs. Den här boken syftar till att ge läsaren en bred kunskap om värdepappersmarknaden och en djupare kunskap om ledning och kontroll hos de finansiella företagen.

I boken beskrivs värdepappersmarknadens funktion och aktörer samt de lagar och regler som gäller för olika typer av finansiella bolag, med en fördjupning avseende kontroll och styrning. Dessutom ger boken grundläggande kunskaper om finansiell ekonomi och finansiella instrument.

Boken utgår från SwedSecs kunskapskrav för ledning och kontrollfunktioner inom värdepappersmarknaden och vänder sig till styrelseledamöter, verkställande direktörer, ledande befattningshavare, personer som arbetar med compliance och riskkontroll, bolagsjurister, revisorer, advokater och studenter.

Till Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden hör en digital version av boken. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.
 
  © 2017 Jure AB