Regeringens skrivelse 2017/18:265 Miljömålen - 201718265 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:265 Miljömålen
– med sikte på framtiden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:265 Miljömålen – med sikte på framtiden
Utgivningsår:2018
Omfång:84 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718265
Serie:Propositioner nr. 2017/18:265
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen överlämnar en samlad redovisning av arbetet med miljömålen till riksdagen en gång varje mandatperiod. Miljömålen är en viktig utgångspunkt i det nationella genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. I skrivelsen sammanfattar regeringen mandatperiodens arbete för att nå miljömålen och ger en samlad redovisning av utvecklingen av miljömålssystemet.

Beslut har tagits om nya etappmål och ny precisering för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Regeringen har utvecklat styrningen av myndigheter främst för att arbetet tydligare ska bidra till att
stärka åtgärdsarbetet.

Under mandatperioden har regeringen gjort historiska budgetsatsningar för att nå miljömålen. I skrivelsen ges en översikt över dessa satsningar samt en redovisning av några av de i övrigt viktigaste insatserna som regeringen vidtagit för att nå de av riksdagen beslutade Generationsmålet
och vart och ett av miljökvalitetsmålen.
 
  © 2017 Jure AB