Ds 2018:22 Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser - 9789138248218 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:22 Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser
   
 
Titel:Ds 2018:22 Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser
Utgivningsår:2018
Omfång:280 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248218
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:22
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

EU:s terrorismdirektiv innehåller i huvudsak straffrättsliga bestämmelser samt bestämmelser om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism, här brottsofferbestämmelser. Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 8 september 2018.

Utredaren har haft i uppdrag att analysera behovet av åtgärder för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden enligt terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser. I uppdraget har också ingått att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som anses påkallade. I uppdraget har dock inte ingått att lämna förslag på hälso- och sjukvårdsområdet.
 
  © 2017 Jure AB