Prop. 2017/18:268 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen - 201718268 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:268 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen
   
 
Titel:Prop. 2017/18:268 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen
Utgivningsår:2018
Omfång:296 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718268
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:268
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention). Till följd av det föreslår regeringen också en ny lag och ändringar i gällande lagar.

Regeringen föreslår dessutom att Transportstyrelsen ska ta över vissa uppgifter som Sjöfartsverket har hand om i dag. Den nya lagen och lagändringarna med anledning av Sveriges tillträde till konventionen föreslås i huvudsak träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Bestämmelserna om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av farliga och skadliga ämnen och lagändringarna till följd av att Transportstyrelsen övertar vissa uppgifter från Sjöfartsverket föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB