Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken av Larsson Nils, Synnergren Stieg - 9789139116042 - Jure bokhandel

 

 
 
Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken
   
 
Författare:Larsson Nils , Synnergren Stieg
Titel:Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:450 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116042
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 779 SEK exkl. moms

 

I denna handbok behandlas

• jordbruksarrende
• bostadsarrende
• anläggningsarrende
• lägenhetsarrende
• allmän nyttjanderätt, såsom upplåtelse av fiske och jakt samt avverkningsrätt.

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken är den enda bok som behandlar alla olika upplåtelseformer för arrende och allmän nyttjanderätt. Här redovisas också när avtal krävs för att nyttja annans mark och hur man ska skilja på arrende- och hyresavtal.

Vidare presenteras och avgränsas mot nyttjanderätt närliggande avtals- och upplåtelseformer, såsom tillstånd att nyttja allmän platsmark, bolagsavtal, rörelsearrende, samäganderättsavtal och testamentarisk nyttjanderätt.

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken är en koncentrerad handledning för hur parterna ska förfara då avtal ska skrivas och när det uppstår vanliga tvister mellan dem.

Boken innehåller också formulär för avtal och uppsägningar m.m.
 
  © 2017 Jure AB