Redovisning i bank och försäkringsbolag av Olsson Stefan - 9789144116907 - Jure bokhandel

 

 
 
Redovisning i bank och försäkringsbolag
   
 
Författare:Olsson Stefan
Titel:Redovisning i bank och försäkringsbolag
Utgivningsår:2018
Omfång:144 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144116907
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Bank- och försäkringsverksamheter spelar stora roller i samhället, såväl samhällsekonomiskt som privatekonomiskt. Detta innebär höga krav på offentlig tillståndsgivning och tillsyn av verksamheten, och krav på verksamheternas förmåga att infria sina ekonomiska förpliktelser. Som en följd av dessa krav har det också sedan länge uppställts särkrav när det gäller redovisningsregler för bank- och försäkringsbolag.

I Redovisning i bank och försäkringsbolag behandlas redovisningsregler i bank, finans- och försäkringsbranscherna ur ett juridiskt perspektiv. Boken ger en övergripande bild av ett detaljerat rättsområde. Här presenteras gällande associationsrättsliga regelverk och framväxten av dessa verksamheters regler. Boken går igenom både nationella redovisningsregler och internationella samt EU-rättsliga regelverk. Vidare behandlas kapitaltäckningskraven och Finansinspektionens verksamhet.

Boken vänder sig främst till studerande inom rättsvetenskap, handelsrätt, företagsekonomi och närliggande ämnen.
 
  © 2017 Jure AB