Fastighetsvärdering av Bengtsson Ingemar - 9789144088839 - Jure bokhandel

 

 
 
Fastighetsvärdering
– Om värdeteori och värderingsmetoder
   
 
Författare:Bengtsson Ingemar
Titel:Fastighetsvärdering – Om värdeteori och värderingsmetoder
Utgivningsår:2017
Omfång:304 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144088839
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 435 SEK exkl. moms

 

Två viktiga frågor för flera yrkesgrupper, men också för politiska beslutsfattare och privatpersoner, står i fokus i denna bok:

• Vad bestämmer en fastighets värde?
• Hur kan en fastighets värde bedömas?

I boken förklaras ingående hur fastigheters värde beror på deras egenskaper, människors värdering av egenskaperna samt samhällets reglering av fastigheters användning. Hur fastigheters värde kan bedömas och de två vanligaste värderingsmetoderna – ortsprismetod och avkastningsmetod – beskrivs och problematiseras på djupet. Här finns också en konkret beskrivning av hur man kan värdera småhus, bostadsrätter och hyreshus. Då avkastningsfastigheter är viktiga som investeringsobjekt behandlas även lönsamhetsbedömning av fastighetsinvesteringar med särskild hänsyn till effekterna av belåning.

Fasighetsvärdering – om värdeteori och värderingsmetoder utgår från etablerad vetenskaplig teori och metod och vänder sig i första hand till högskolestuderande inom fastighetsrelaterade ämnen, men också till yrkesverksamma, politiska beslutsfattare och intresserade privatpersoner.
 
  © 2017 Jure AB