Inkomstskatt del 2 av Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon Almendal Teresa - 9789144128627 - Jure bokhandel

 

 
 
Inkomstskatt del 2
– en läro- och handbok i skatterätt
   
 
Författare:Lodin Sven-Olof , Lindencrona Gustaf , Melz Peter , Silfverberg Christer , Simon Almendal Teresa
Titel:Inkomstskatt del 2 – en läro- och handbok i skatterätt
Upplaga:17 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:464 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144128627
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 538 SEK exkl. moms

 

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­­bes­kattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom konkreta och belysande exempel.

Inkomstskatt Del 2 behandlar bland annat företagsbeskattningsfrågor såsom beskattningen av aktiebolag, koncerner, fåmansföretag och överlåtelser av företag. Vidare redogörs för internationella skattefrågor, tolkning och tillämpning av skattelag och skatteförfarandet.

Inkomstskatt är en lärobok för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen. Den är även lämplig som kurslitteratur för vidare­utbildningar. Genom sin goda struktur, omfattande redovisning av eller hänvisning till praxis samt fördjupade diskussioner av många särskilda frågor kan boken även komma till användning i den praktiska yrkesutövningen.

I denna sjuttonde upplaga har framställningen omarbetats väsentligt för att ytterligare förstärka de övergripande perspektiven. Vi har beaktat publicerat material till och med november 2018.
 
  © 2017 Jure AB