Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler av Kuttenkeuler Anne - 9789139019756 - Jure bokhandel

 

 
 
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
– En kommentar
   
 
Författare:Kuttenkeuler Anne
Titel:Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler – En kommentar
Utgivningsår:2018
Omfång:307 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139019756
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 770 SEK exkl. moms

 

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler berör avtalssituationer som har fått allt större praktisk betydelse, framför allt på grund av den ökade näthandeln.

Detta verk ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten och rättspraxis. Det är tänkt som en vägledning vid rättstillämpningen, framför allt för konsumenter och näringsidkare men också för domstolar, myndigheter och andra som kommer i kontakt med dessa frågor.

I kommentaren behandlas de omfattande lagändringarna 2014 som utvidgade lagens tillämpningsområde och som innebar mer utförliga bestämmelser om konsumentens ångerrätt m.m. Sedan den 1 september 2018 gäller nya bestämmelserna om ingående av avtal vid telefonförsäljning. Även dessa är kommenterade.
 
  © 2017 Jure AB