Ds 2018:24 Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning - 9789138248263 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:24 Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning
   
 
Titel:Ds 2018:24 Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning
Utgivningsår:2018
Omfång:59 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248263
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:24
Ämnesord:EU-rätt , Arbetsrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian, som har tagits fram inom Utrikesdepartementet, föreslås bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/302 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden.
 
  © 2017 Jure AB