Karnov 2018/19 - 9789176106723 - Jure bokhandel

 

 
 
Karnov 2018/19
– Svensk lagsamling med kommentarer
   
 
Titel:Karnov 2018/19 – Svensk lagsamling med kommentarer
Anmärkning:3 Volymer samt register. Teckna stående order på denna produkt. Kontakta Jure på 08-6620080 eller order@jure.se
Upplaga:23 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:5100 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176106723
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 12995 SEK exkl. moms

 

Karnov bokverk 2018/19 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i organisationsväsendet har ständigt ökat under de senaste decennierna. Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

I årets upplaga kommenteras totalt 739 gällande författningar. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra kommunallag (2017:725), EU:s dataskyddsförordning (GDPR), dataskyddslag (2018:218), MiFIR, och förvaltningslag (2017:900).

Lagsamlingen består av tre volymer på drygt 5 100 sidor och ett band som bland annat innehåller register.
 
  © 2017 Jure AB